top of page

ACCESSIBILITY STATEMENT -
Rijschool Utrecht Ondiep

Hieronder vind je de toegankelijkheidsverklaring  van Rijschool Utrecht Ondiep. Neem deze aandachtig door.

TOEGANKELIJKHEIDSVERKLARING RIJSCHOOL ONDIEP

Rijschool Ondiep Utrecht zet zich in om een ​​website te bieden die toegankelijk is voor een zo breed mogelijk publiek, ongeacht de omstandigheden en mogelijkheden.

We streven ernaar om zo nauw mogelijk te voldoen aan de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0, Level AA), gepubliceerd door het World Wide Web Consortium (W3C). In deze richtlijnen wordt uitgelegd hoe web-inhoud toegankelijker kan worden gemaakt voor mensen met een handicap. Conformiteit met deze richtlijnen zal helpen om het web gebruiksvriendelijker te maken voor iedereen.

Hoewel Rijschool Ondiep ernaar streeft zich te houden aan de richtlijnen en standaarden voor toegankelijkheid, is het niet altijd mogelijk om dit in alle delen van de website te doen en we werken er momenteel aan om dit te bereiken. Houd er rekening mee dat vanwege de dynamische aard van de website er af en toe kleine problemen kunnen optreden, aangezien deze regelmatig wordt bijgewerkt.
We zijn voortdurend op zoek naar oplossingen die alle delen van de site op hetzelfde niveau van algehele web-toegankelijkheid brengen.

Als u opmerkingen en/of suggesties heeft met betrekking tot het verbeteren van de toegankelijkheid van onze site, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze toegankelijkheidscoördinator Trajce Atanasov via 0683080069 of trajce.atanasov@icloud.com. Uw feedback helpt ons verbeteringen aan te brengen.

[EN] ACCESSIBILITY STATEMENT RIJSCHOOL ONDIEP

Rijschool Utrecht Ondiep is committed to providing a website that is accessible to the widest possible audience, regardless of circumstance and ability.

We aim to adhere as closely as possible to the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0, Level AA), published by the World Wide Web Consortium (W3C). These guidelines explain how to make Web content more accessible for people with disabilities. Conformance with these guidelines will help make the web more user friendly to everyone.

Whilst Rijschool Ondiep strive to adhere to the guidelines and standards for accessibility, it is not always possible to do so in all areas of the website and we are currently working to achieve this. Be aware that due to the dynamic nature of the website, minor issues may occasionally occur as it is updated regularly. We are continually seeking out solutions that will bring all areas of the site up to the same level of overall web accessibility.

If you have any comments and or suggestions relating to improving the accessibility of our site, please don't hesitate to contact our accessibility coordinator Trajce Atanasov by 0683080069 or trajce.atanasov@icloud.com. Your feedback will help us make improvements.

bottom of page